Trinnstudiet

Trinnstudiet er en viktig del av arbeidet i Celebrate Recovery. I dette studiet jobber vi dypere og mer personlig med det som oppleves vanskelig i livene våre.

Vi har egne dame og herre grupper som ledes av en med erfaring fra 12 trinns programmet og som har gjennomført trinnstudiet selv. Gjennom denne granskingen av egne liv, får vi et ærligere og mer korrekt syn på egen livssituasjon og en unik mulighet til å gjøre noen grep som kan endre livet på en positiv måte.

For utfyllende informasjon om trinnstudiet ta kontakt med oss, eller oppsøk en lokal CR gruppe.

Link til vår e-post: celebraterecoverynorge@gmail.com