De 8 prinsipper med henvisninger til saligprisningene

1. Innse at jeg ikke er Gud. Jeg innrømmer at jeg er maktesløs til å kontrollere min tendens til å gjøre gale ting, og at mitt liv er blitt umulig å mestre.

”Salige er de som er fattige i ånden.” (Matteus 5,3)

2. Oppriktig tro at Gud eksisterer, at jeg betyr noe for ham, og at han har kraften jeg trenger til min gjenopprettelse.

”Salige er de som sørger, for de skal trøstes.” (Matteus 5,4)

3. Bevisst velge å overgi hele mitt liv og min vilje til Jesu omsorg og kontroll.

”Salige er de ydmyke” (Matteus 5,5)

4. Åpent granske og innrømme mine feil for meg selv, for Gud, og noen jeg stoler på.

”Salige er de rene av hjertet” (Matteus 5,8)

5. Frivillig godta alle endringene Gud vil gjøre i livet mitt og ydmykt be han fjerne mine karakterfeil.

”Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten.” (Matteus 5,6)

6. Evaluere alle mine forhold. Tilgi dem som har såret meg, og gjøre opp for smerte jeg har påført andre. Unntaket er dersom jeg ved å gjøre dette skader dem eller andre.

”Salige er de barmhjertige.” ” Salige er de som skaper fred.” (Matteus 5,7.9)

7. Sette av daglig tid med Gud til selvransakelse, bibellesning og bønn for å lære Gud å kjenne og forstå hans plan med livet mitt, og få styrke til å følge Hans vilje.
8. Overgi meg selv til Gud, slik at han kan bruke meg til å spre det gode budskapet til andre, både ved mitt eksempel og ved mine ord.

”Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld” (Matt 5,10)