Åpen delegruppe

 

Delegruppa er noe av det som gjør CR unikt! 

De åpne gruppene er noe av det som gjør at CR kvelden er annerledes enn et vanlig møte. Her kommer vi sammen på trygg grunn. Det du ser og hører i gruppa, blir i gruppa. Det er rene dame- og herregrupper og alle har en leder som har fått opplæring i å lede.

Våre grupper er selvhjelpsgrupper. Vi kommer ikke sammen for å fikse hverandre eller gi hverandre råd. Vi er der for å lytte til og støtte hverandre. Du vil få dele fritt, uten frykt for kommentarer eller forslag til enkle løsninger. Ingen vil prøve å hverken bagatellisere eller legge byrde til det du deler, du får anledning til å dele uforstyrret i et trygt og støttende miljø.

 

Hva skjer i den åpne delegruppa?

  • Retningslinjene for den åpne delegruppa leses opp.
  • Alle i gruppa presenterer seg med navn og eventuelt område vi søker gjenopprettelse for.
  • Ofte begynner vi med å dele litt tanker rundt et fokusspørsmål som henger sammen med undervisningen i storsamlingen.
  • Alle får tilbud om 3-5 minutter der de kan dele fritt fra sitt eget hjerte om sitt liv og sin gjenopprettelse.
  • Leder avslutter og minner om taushetsplikten
 

Retningslinjer for åpne delegrupper

  1. Hold det du deler fokusert på dine egne tanker følelser og handlinger.
  2. Samtaler skal ikke forekomme. Med det menes når 2 personer engasjerer seg i en dialog under møtet.
  3. Vi er her for å støtte hverandre ikke for å ”fikse”/ordne på hverandre.
  4. Anonymitet og taushetsplikt er absolutte krav.
  5. Fornærmende språk har ingen plass i en Kristen gjenopprettelses gruppe.