Rundt 300 rusavhengige kommer gjennom dørene på P22 i løpet av et år. Et rusfaglig høyt nivå er avgjørende for å takle utfordringene. Samtidig tilbyr vi også brukerne daglige samlinger med kristent innhold. Men vi har vært på jakt etter å gi dem noe mer. Fra i høst har flere deltatt på den ukentlige CR-samlingen på Oslo Vineyard! De som har benyttet seg av dette tilbudet har vært begeistret. Det gjelder ikke bare brukerne, men også de av våre ansatte som har vært sammen med dem. Å være i et miljø der sår, uvaner og avhengighet adresseres på en så klok og ryddig måte, har hatt stor betydning. Jeg anbefaler CR varmt!

Jørgen Aas

Styreleder, P22