I 1998 skrev jeg i den svenske avisen Dagen: «Hvis det noen gang blir en ny vekkelse i Sverige, vil den nødvendigvis omfatte store deler av den svenske lutherske kirken, og den vil ha sine kilder fra Alpha og fra 12-trinnsbevegelsen.»
Jeg visste ikke hvor rett jeg ville få. Det som skjer i forskjellige kirker og samfunn er en stille revolusjon hvor Gud igjen bruker de gamle kildene til kristne i fortiden. Vårt bibelbaserte 12-trinnsarbeid gir ord som omvendelse, hellighet, åndelig veiledning en fornyet betydning.

 

Torbjörn Freij

CR leder i Sverige, pastor, forfatter, journalist,