Det finnes to typer mennesker: de som er såret og trenger gjenopprettelse, og de som er i benektelse.