Lokale grupper

CR Iveland

Iveland er “modergruppen” for CR i Norge og har hatt åpne CR møter på Iveland Bedehus siden 2007.

Kontaktperson:

Anne May Grosås
tlf: 958 98 223
epost:  annemaygro@gmail.com

Arrangør: Iveland Bedehus

www.ivelandbedehus.no

Tidspunkt: Onsdag

18.00 Mat
19.00 Undervisning
20.00 Åpne delegrupper
Etterpå møtes vi i kafeen

CR Sandnes

Hadde offentlig oppstart i november 2012 og møtes i Baptistkirken på Hana. (Sletteveien 4, 4328 Sandnes)

Kontaktperson:

Dag Eivind Noreid
tlf: 406 22 406
epost: pastor@sandnesbaptist.no

Arrangør: Sandnes Baptistmenighet

www.sandnesbaptist.no

Tidspunkt: Torsdag kl 19:30

CR Froland

Kontaktperson:

Anne Kristin Åsen
Tlf: 957 25 343 

Arrangør: Froland Misjonskirke, 4820 Froland

www.frolandmisjonskirke.no/

Tidspunkt: Mandag

18.00 Mat
19.00 Undervisning
20.00 Åpne delegrupper
Etterpå møtes vi i kafeen

CR Oslo

CR arbeidet er igang med åpne CR kvelder.

Kontaktperson:

Anne-Kari Ljønes Slåttum
tlf: 900 91 192

epost:  annekari.breakthrough(at)gmail.com

Arrangør: Stiftelsen Breakthrough

www.breakthrough.no

Tidspunkt: Mandag kl 18:00