Fellesskap er et sentralt ord og et grunnleggende prinsipp i Celebrate Recovery (CR). Fra du kommer inn døren og spiser et måltid sammen med gode venner videre gjennom fellessamling, delegrupper til du sitter i kafeen etterpå.

De lokale gruppene møtes på ulike ukedager. I hovedsak varer CR kvelden fra 18:00 til ca 22:00. Noen grupper avviker på klokkeslett.

En typisk kveld ser slik ut:

18:00-19:00 Mat og sosialt samvær.
19:00-20:00

Samling til åpent felles møte:

  • Sang og velkomst
  • 2 til 3 lovsanger
  • Lese de 8 prinsipper og de bibelske sammenligninger,  eller de 12 trinn med de bibelskehenvisninger
  • Kunngjøringer/informasjon
  • Lovsang
  • Tale/undervisning/vitnesbyrd
  • Sinnsrobønnen
  • Lovsang
20:00-21:00 Samling til åpne delegrupper (dame og herre grupper)
21:00…
Kafé /Sosialt fellesskap