De 12 trinn med bibelskehenvisninger

Celebrate Recovery er et Kristus sentrert program med dype røtter i Bibelen. De 12 trinn med bibelhenvisninger og de 8 prinsipp hentet fra Saligprisningene, tilbyr deltakerne en vei til frelse og disippelskap. En vei som gir håp, frihet, edruelighet, legedom og muligheten til å leve en dag om gangen ved vår ene sanne høyere makt, Jesus Kristus. De 12 trinn og de 8 prinsipp virker sømløst sammen, og knytter historisk gjenopprettelse til tidløse bibelske sannheter.

1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og andre ting vi sliter med, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv.

“For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe
godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke.”
(Romerne 7.18)

2. Vi kom til å tro at en makt høyere enn oss selv – Jesus Kristus – kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft.

“For det er Gud som er virksom i dere,
så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.”
(Filipperne 2.13)

3. Vi bestemte oss for å overlate vårt liv og vår vilje til Guds omsorg.

“Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken:
Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud.
Det skal være deres åndelige gudstjeneste.”
(Romerne 12,1)

4. Vi foretok en fryktløs og grundig moralsk selvransakelse.

“La oss ransake og prøve våre veier og vende om til HERREN!”
(Klagesangene 3,40)

5. Vi innrømmet, ærlig og utilslørt, våre feil for Gud, for oss selv og et annet menneske.

“Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre,
så dere kan bli helbredet.”
(Jakob 5,16)

6. Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter.

“Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.”
(Jakob 4,10)

7. Vi ba ham ydmykt om å fjerne våre feil.

“Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig,
så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”
(1 Johannes 1,9)

8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt godt igjen.

“Som dere vil at andre skal gjøre mot dere,
slik skal dere gjøre mot dem.”
(Lukas 6,31)

9. Vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre.

“Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å
tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret
og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære
fram offergaven din!”
(Matteus 5,23-24)

10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi hadde feilet, innrømmet vi det uten å nøle.

“Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!”
(1 Korinterbrev 10,12)

11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud, og ba kun om å få vite hans vilje med oss og kraft til å utføre den.

“La Kristi ord få rikelig rom hos dere!”
(Kolosserne 3,16)

12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe budskapet videre til andre og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning.

“Mine søsken. Hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som
har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn
og pass deg selv, så ikke du også blir fristet.”
(Galaterne 6,1)

Gjennom dette kristne 12 trinns programmet vil du kjenne igjen AA sine 12 trinn. Vår bønn er at Celebrate Recovery vil bygge en bro til de millioner av mennesker som har kjennskap til sekulære 12 trinns program. Og ved å gjøre dette, introdusere dem for den ene sanne høyere makt – Jesus Kristus. Når vi inviterer Jesus Kristus inn i hjertet som Herre og Frelser kan virkelig legedom og gjenopprettelse begynne!