Kort om Celebrate Recovery

Celebrate Recovery er et kristent 12 trinns program som tilbyr hjelp til mennesker som opplever vanskeligheter i sine liv. Angst, depresjoner, smerte, sorg, avhengighet og medavhengighet er bare noen eksempler på hvilke vanskeligheter dette programmet hjelper norske kvinner og menn med i dag.
 
Jeg er glad for at jeg har funnet Celebrate Recovery. Det tilbyr meg et trygt sted, der jeg kan treffe andre mennesker som også våger å innrømme at livet har vært, eller er vanskelig. Etter en turbulent oppvekst og et heller utsvevende liv med mye alkohol, finner jeg nå ny mening i CR. Her våger jeg å være ærlig om eget liv og finner stor hjelp til eget arbeid med å bli kvitt konsekvensene av mitt tidligere liv. Jeg jobber med min angst, mine relasjonsproblemer og jeg får hjelp og støtte til å holde meg edru. Samtidig kan jeg bidra til å støtte andre mennesker i sin tilfriskning.
Rune

Jeg har hatt mange vonde år med angst, depresjon, pillemisbruk (og bivirkningene av det) og selvskading. Jeg har ikke taklet livet mitt. Celebrate Recovery hjelper meg til å sortere tankene, jeg har ett verktøy til å leve en dag om gangen. Nå etter ett år i CR har jeg ett godt liv, og jeg kan si at de fleste av mine plager ligger bak meg. Jeg trenger fortsatt programmet for å holde rett kurs og jeg ser nå at jeg har fremtid og håp.
Anita

Dersom du opplever at du ikke mestrer ditt liv, at du sliter med avhengighet, angst, sinne, medavhengighet eller på andre måter føler at livet er vanskelig, da skal du vite at du ikke er alene. CR kan tilby deg et trygt sted der du kan jobbe med dine problemer i et trygt og inkluderende miljø. Celebrate Recovery er et Kristus sentrert program som består av et fellesskap av mennesker som erkjenner forskjellige problemer i sine liv. Vi møtes en gang i uken til undervisning og til samlinger i grupper som er relaterte til vårt tilfrisknings område. Her er det ingen som vil forsøke å «fikse» deg. Men du vil oppleve at du gjennom samvær med andre mennesker som er i samme situasjon som deg, vil bli satt i stand til å gjøre de endringene i eget liv som er nødvendige. Gjennom undervisning, lovsang og ved å sette ord på egne tanker, følelser og handlinger i delegruppene opplever vi at mennesker blir satt i frihet fra ting som har preget dem i årevis. En sponsor som står ved din side, trinnstudie til opplæring, delegruppene for egenterapi og fellesskapet med andre «ekte» mennesker som en sosial støtte gir en flott atmosfære som tilrettelegger for arbeidet med egen tilfriskning.

Celebrate Recovery programmer ble opprettet/utformet av John Baker i samarbeid med Rick Warren, pastor i Saddleback Community Church (USA) i 1991. Celebrate Recovery Norge er en offisiell samarbeidspartner med CR i USA med hovedkontor i Iveland. Celebrate Recovery startet i Norge i 2007.

Siden arbeidet startet i 2007 har mange mennesker fått hjelp, og CR er i ferd med å etablere seg på andre steder i Norge.

Annet sted på hjemmesiden er det oversikt over våre Lokale grupper.

Hvis du ønsker å starte CR i din menighet eller som et selvstendig/tverrkirkelig arbeid, kan du kontakte oss.

CR Norge kan tilby opplæring, hjelp og støtte i planlegging og oppstart av arbeidet i din menighet. Undervisningsmateriell, kurs og trening av ledere og gruppeledere, samt støtte i oppstartsfasen i form av hjelp til taler/undervisning, vitnesbyrd osv.