Trinnstudiet

Trinnstudiet er en viktig del av arbeidet i CelebrateRecovery. I dette studiet jobber vi dypere og mer personlig med det som oppleves vanskelig i livene våre.

 

Dettte gjøres i grupper som ledes av en som har erfaring med 12 trinns programmet og som har gjennomført trinnstudiet selv.Vi erfarer at vi gjennom denne granskingen av egne liv, får et ærligere og mere korrekt syn på egen livssituasjon og at man får en unik mulighet til å gjøre noen grep som kan endre livet på en positiv måte.Dette er en grundig gjennomgang av våre liv. 

 

Hva har ført til at vi sliter? hvordan skal vi komme oss videre i livet? Hvordan komme ut av selmedlidelse og bli ferdig med fortidens sår, smerter eller dysfunksjonelle adferd. I trinnstudiet jobber vi oss systematisk gjennom de 8 prinsipper og de 12 trinn gjennom 4 deltakerhefter som inneholder 6 -7 leksjoner. Til sammen er det 25 leksjoner.

 

Dersom du ønsker mere innformasjon om trinnstudiet ta kontakt med oss