CR i vekst!

Det er en spennende høst vi går i møte i Celebrate Recovery Norge, CR vokser. Budskapet om gjenopprettelse sprer seg. Det startes i høst opp flere nye CR grupper i Norge. Både i Stavanger, Sandnes, Sola og Halden.

I tillegg startes det også opp Celebrate Recovery i Sverige. Vineyard bevegelsen med Torbjørn Freei i spissen satser massivt på oppstart av CR arbeid og grupper. I høst reiser også et team fra Celebrate Recovery Norge til Sverige for å undervise på den første CR konferansen i Sverige og for å hjelpe dem med oppstarten.

Dere kan følge med på utviklingen i Sverige på de nye nettsidene til Celebrate Recovery Sverige. www.celebraterecovery.se

Være med i bønn til Gud om at alle disse nye friske skuddene skal få gode vekstforhold og vokse seg store og vitale, slik at de kan bære mye frukt i form av menneskers gjenopprettelse.