De 8 prinsipper

Med henvisninger til saligprisningene

  1. Innse at jeg ikke er Gud. Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ikke klarer å kontrollere min tendens til å gjøre de gale ting og at mitt liv er uhåndterbart (umulig å mestre) 
   ”Salige er de som er fattige i sin ånd” (Matt 5:3)

  2. Oppriktig tro at Gud eksisterer, at jeg betyr noe for han og at Gud har kraften jeg trenger til min gjennopprettelse. 
   ”Salige er de som sørger, for de skal trøstes.” (Matt 5:4)

  3. Bevisst velge å overgi hele mitt liv og vilje til Jesus omsorg og kontroll 
   ”Salige er de ydmyke” (Matt 5:5)

  4. Åpent granske og innrømme mine feil for meg selv, til Gud, og til noen jeg stoler på  
   ”Salige er de rene av hjertet” (Matt 5:8)

  5. Frivillig godta alle de endringer Gud vil gjøre i livet mitt og ydmykt be han fjerne mine karakterfeil. 
   ”Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet” (Matt 5:6) ”Lykkelige er de som inderlig ønsker å gjøre Guds vilje”

  6. Evaluere alle mine forhold. Tilgi de som har såret meg, og gjøre opp for smerte jeg har påført andre. Unntaket er dersom jeg ved å gjøre dette skader dem eller andre. 
   ”Salige er de barmhjertige” ” Salige er de som skaper fred” (Matt 5:7 og 5:9)

  7. Sette av daglig tid sammen med Gud til selvransakelse, bibellesing og bønn for å lære gud å kjenne og forstå hans vilje for mitt liv. Og gjennom dette finne styrke til å følge hans vilje for mitt liv.

  8. Gi meg selv til Gud å la han bruke meg til å bringe det gode budskapet til andre, både gjennom mine gjerninger og ved mine ord. 
   ”Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld” (Matt 5:10) ”Lykkelige er de som blir forfulgt fordi de gjør Guds vilje”