De 12 trinn

Og dens bibelske sammenligning

 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv. 
  For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. for viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. (Rom. 7.18)

 2. Vi kom til å tro at en Makt høyere enn oss selv-Jesus Kristus- kunne gjennopprette oss til sunn fornuft. 
  For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. (Fil. 2.13)
   
 3. Vi bestemte oss til å overgi vår vilje og våre liv til Guds omsorg. 
  Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. (Rom. 12.1).

 4. Vi foretok en fryktløs og grundig moralsk selvransakelse. 
  La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren! (Klag. 3.40).

 5. Vi innrømmet for Gud, for oss selv og et annet menneske våre feil. 
  Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. (Jak. 5.16).

 6. Vi var helt klare til å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter. 
  Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere (Jak. 4.10).

 7. Vi ba Ham ydmykt fjerne all vår tilkortkommenhet. 
  Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1. Joh. 1.9).

 8. Vi laget en liste over alle de personene vi hadde såret og ble villige til å gjøre det godt igjen. 
  Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. (Luk.6.31).

 9. Vi gjorde opp med disse menneskene, når det var mulig å gjøre det
  uten å skade dem eller andre. 

  Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort å forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer! ( Matt. 5. 23-24).

 10. Vi fortsetter å ta personlig selvransakelse, og når vi hadde feilet,
  innrømmet vi det med en gang.
   
  Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller! (1. Kor. 10.12).

 11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å forbedre vår bevisste kontakt med Gud, og ba kun om kjennskap til Hans vilje for oss og kraft til å utføre den. 
  La Kristi ord bo rikelig i blant dere (Kol. 3.16).

 12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som et resultat av disse trinn, prøvde vi å bringe budskapet videre til andre og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning. 
  Brødre, hvis et menneske blir tatt i å synde, da hjelp han til rette, dere åndelige, med saktmodighetens ånd. Men ta deg i vare, så du ikke også blir fristet. (Gal.6.1).