Hva skjer på en Celebrate Recovery kveld?

Fellesskap er et sentralt ord og et grunnleggende prinsipp i Celebrate Recovery (CR). Fra du kommer inn døren og spiser et måltid sammen med gode venner videre gjennom fellessamling, delegrupper til du sitter i kafeen etterpå.
 
De lokale gruppene møtes på litt ulike ukedager. I hovedsak varer CR kvelden fra 18:00 til ca 22:30. Noen grupper avviker på klokkeslett.
 
En typisk kveld ser slik ut:
 
18:00-19:00   Mat og sosialt samvær.
     
19:00-20:00   Samling til åpent felles møte:
- Velkomst sang og velkomst ord
- 2 til 3 lovsanger
- Lese de 8 prinsipper og de bibelske sammenligninger,
  eller de 12 trinn med de bibelske sammenligninger
- Kunngjøringer/informasjon
- Lovsang/Gjesteartister
- Tale/undervisning/vitnesbyrd
- Sinnsrobønnen
- Avslutnings lovsang
     
20:00-21:00  

Samling til åpne delegrupper(dame og herre grupper)

     
21:00-22:30  
Kafé /Sosialt fellesskap