Åpen delegruppe

Storsamlingen på en CR kveld er veldig bra. Den gir praktisk og nyttig undervisning, sterke og inspirerende vitnesbyrd og er et synlig tegn på at vi står sammen i et større fellesskap som alle trenger Guds nåde. Formen og en del av enkeltelementene vil du kanskje kjenne igjen fra kristne møter eller andre møter.
 
Delegruppa, noe av det som gjør CR unikt! 
Den åpne delegruppa er noe av det som gjør at CR kvelden er noe annet og mer enn et vanlig møte. Her kommer vi sammen på trygg grunn. Det du ser og hører i gruppa, blir i gruppa. Det er rene dame- og herregrupper og alle gruppene har en leder som har fått opplæring i å lede slike delegrupper. 
 
Noe av det som er annerledes enn i andre delegrupper er at vi i den åpne delegruppa ikke er kommet sammen for å fikse hverandre eller gi hverandre råd. Vi er der for å lytte til og støtte hverandre. Du vil få dele fritt, uten frykt for kommentarer eller forslag på enkle løsninger. Ingen vil prøve å hverken bagatellisere eller legge byrde til det du deler, du får anledningen til å dele uforstyrret i et trygt og støttende miljø.
 
Hva skjer i den åpne delegruppa?
  • Retningslinjene for den åpne delegruppa leses opp (Du kan lese dem i sin helhet i neste avsnitt)
  • Alle i gruppa presenterer seg med navn og eventuelt område vi søker gjenopprettelse på.
  • Ofte begynner vi med å dele litt tanker rundt et fokusspørsmål som henger sammen med undervisningen i storsamlingen.
  • Alle får tilbud om 3-5 minutter der de kan dele fritt fra sitt eget hjerte om sitt liv og sin gjenopprettelse.
  • Leder avslutter og minner om taushetsplikten
 
Retningslinjer for åpne delegrupper
  1. Hold det du deler fokusert på dine egne tanker følelser og handlinger. Begrens praten til 3-5 minutter. Dette betyr ikke dine venners, kjærestes eller din families plager, sår eller avhengigheter. Fokus på deg selv er viktig og vil hjelpe deg og de rundt deg i deres tilfriskning. Hold deg til ”jeg” uttalelser, ikke ”dere”, ”vi” eller ”oss.” Begrens praten til 3-5 minutter.
  2. Samtaler skal ikke forekomme. Med det menes når 2 personer engasjerer seg i en dialog under møtet. Alle skal kunne prate uten å bli forstyrret.Dette innebærer også distraherende kommentarer og spørsmål. Eller å snakke til et annet medlem av gruppen mens noen har ordet. Samtale eller innblanding menes også når et medlem kommenterer hva et annet medlem har fortalt under sin taletid. F.eks. ”jeg skjønner hva Kari/Ola fortalte fordi…” eller ”jeg skjønner hvordan du har det fordi… Andre typer avbrytelser kan være å gi en gråtende person noe å tørke tårene med, eller noen annen type oppmerksomhet. Dette forstyrrer følelsene, husk det er helbredelse i tårer.
  3. Vi er her for å støtte hverandre ikke for å ”fikse”/ordne på hverandre. Dette holder oss fokusert på våre egne problemer. Vi gir ikke råd, eller forsøker å løse andres problemer under vår taletid.
  4. Anonymitet og taushetsplikt er absolutte krav (plakaten minner oss om dette). Det som sies i gruppen, blir i gruppen. Vi deler ikke informasjon med noen. Dette gjelder også sponsorer, faddere, mentor, familie og kollegaer. Vi diskuterer heller ikke det vi får høre med gruppen, eller andre gruppemedlemmer. Dette kalles sladder og kan ikke godtas.
  5. Fornærmende språk har ingen plass i en Kristen gjenopprettelses gruppe. Derfor ber vi om at alle passer på språket sitt. Hovedpoenget er at vi ikke skal misbruke Guds navn.
 
P.S. Retningslinjene leses i sin helhet når nykommere eller gruppedeltakerne ikke er kjent med innholdet i forklaringen til hvert punkt. Avslutt delegruppen med å minne om anonymiteten, og at vi ikke forsetter deling i Kafé eller når vi går hjem.