Mandag 21/06 fortsetter Torbjörn Freij prekenserien ut fra saligprisningen. Du kan følge den live enten her eller via FaceBook.

Innholdet av prekenserien er basert på bergprekenen i Matteusevangeliet og det starter med prinsipp 1, og tar for seg ett nytt prinsipp for hver mandag fremover. Du finner mer informasjon samt lenke til hver av de 8 undervisningene ettersom de legges ut HER. Det er ikke nødvendig å ha en FaceBook-bruker for å se.