Prekenserie del 4 – renselsesprosess

Mandag 29/06 kl. 1800 fortsetter Torbjörn Freij prekenserien ut fra saligprisningen. Du kan følge den live enten her nedenfor, eller via FaceBook ut fra Oslo Vineyard sin FaceBook-side, men kan også ses i etterkant. Men hvis du ønsker å være med i delegruppe som skjer...

Prekenserie del 3 – tema overgivelse

Mandag 21/06 fortsetter Torbjörn Freij prekenserien ut fra saligprisningen. Du kan følge den live enten her eller via FaceBook. Innholdet av prekenserien er basert på bergprekenen i Matteusevangeliet og det starter med prinsipp 1, og tar for seg ett nytt prinsipp for...

Digital Prekenserie ut fra de 8 prinsipper

Mandag 08/06 kan du være med oppstarten av en prekenserie som pågår over 8 deler hver mandag fra kl. 1800-18.45. Innholdet av prekenserien er basert på bergprekenen i Matteusevangeliet og det starter med prinsipp 1, og tar for seg ett nytt prinsipp for hver mandag...