I flere år har Oslo Vineyard samarbeidet nært med med Celebrate Recovery Oslo, som blant annet har hatt samlinger i våre lokaler. Vi opplever CR som en god samarbeidspartner med et tydelig fokus og en sunn holdning til mennesker som trenger å komme videre. Deltakerne blir myndiggjort og satt i frihet – med gode metoder og Guds hjelp. Celebrate Recovery anbefales!

Ole Petter Erlandsen

Pastor, Oslo Vineyard